¿Er jeg bekendt med mine personlige og sociale kompetencer? Og kan jeg bruge dem bevidst når jeg føler mig stresset?

Dato og tidspunkt: 1/11/2017 til 29/11/2017 – Onsdag kl. 10-13.

Sted: Det Humanistiske Fakultet, Njalsgade 128-130, København
1., 8. og 15. november 2017
Lokal: 27.1.47

22. november 2017
Lokal: 24.2.07

29. november 2017
Lokal: 27.0.49

Sprog: Engelsk

 

Vi befinder os i starten af det første akademiske semester, hvilket som altid bringer glæde og optimisme med sig over at starte vores dannelse som fremtidige fagpersoner. Det bringer dog også udfordringer og en bunker krav med sig som kan forårsage stress, i visse tilfælde en decideret sammensmeltning. Derfor ønsker vi at dele bio-psykologiske kompetencer med henblik på at forebygge dette psykosociale fænomen.

Bio betyder ”liv” eller ”levende organisme” og psykosocial er den gren i psykologien der beskæftiger sig med at studere og analysere psykologien i det menneskelige samfund og disses sociale fænomener. Med andre ord, beskæftiger de sig med at skabe bio-psykosociale kompetencer som kan hjælpe os med, på en tilpasset og bevidst måde, at forebygge og bekæmpe den stress som kan komme som konsekvens af egne krav såvel som dem samfundet pålægger os. På denne måde kan det bio-psykosociale hjælpe os med at nå vores ønskede mål.

Tilmelding til workshoppen der skal optimere vores mentale helbred står derfor åbent fra den 2. oktober.

Det er arrangeret af Academia Intercultural – Det Interkulturelle Akademi og vil være gratis for studerende på Københavns Universitet. Personer udefra som ønsker at deltage i workshoppen bør oprette medlemskab hos AiiA på forhånd.

 Information om Workshoppen

Den består af 5 sessioner á 3 timer, 1 session pr. uge. Det er Cand.Psyk. Arely som er ansvarlig for sessionerne. Hun har en Master i Uddannelsesforskning og arbejder pt som ABA[1] supervisor og psykolog i Midtjylland. Hun har 11 års erfaring med dette emne, og har derudover omfattende multikulturel erfaring. Hun vil have fokus på håndtering af koncepter, teknik og strategi, for at støtte en fortsat bedring af vores livskvalitet. Det vil medføre større bevidsthed omkring vores generelle væren, og vores kompetencer, potentiale og værktøjer bliver til byggesten der skal optimere vores individuelle velvære og tilfredshed. De teknikker og strategier der tilbydes i de 5 sessioner er ikke blot til midlertidig brug, men kan derimod implementeres på permanent basis. Altså, de tilbyder os en ny livsstil, eller livsfilosofi, som kan hjælpe os med det nye psykologiske og sociale fænomen som, specifikt for Københavns Universitet, påvirker 48% af de studerende, overvejende kvinder (data fra DMI[2])

Detaljer vedr. tilmelding:

Du kan tilmelde dig via mail til: Kontakt@aiia.dk

Tilmeld dig ved at sende en besked til kontakt@aiia.dk. Skriv “Salud mental” i emnefeltet, og i mailen skal du angive dit nuværende studie samt hvilket universitet du går på. Det er vigtigt at du medbringer dit studiekort. Så vi kan se du kan deltage gratis.

OBS: Kun plads til 20 personer. Så skynd dig at melde dig til!.  Når du tilmelder dig er det vigtigt at du kan være med alle 5 sessioner da du ellers vil miste meget af udbyttet – det er en proces man skal igennem.

Metode på workshoppen:

Der vil blive arbejdet med en teoretisk og praktisk metode. Der vil være øvelser på stedet samt hjemme, såsom strategier der hjælper en igennem håndtering og/eller forhindring af stres.

Hvis du ønsker, og tør, har du også muligheden for at få vurderet niveauet på dit mentale helbred.

[1] Applied Behavior Analysis (ABA)

[2] Dansk Magisterforening