OM AIIA

Foreningen er stiftet den 17 sep. 2015, som led i projektet Academia e Interculturalidad (AEI)  fra den 1 sep.  2014. Og er en frivillig organisation, der udgøres af studerende og dimittender fra forskellige studieretninger og årgange, dog primært fra Spansk Sprog & Kultur, Latinamerikastudier samt Brasilianske Studier ved Københavns Universitet. Foreningen består også af alle der interesserer sig for det iberoamerikanke (spanske-portugisisk) og danske samfund.

Via en række årlige aktiviteter ønsker organisationen at bidrage til at fremme dialogen mellem de studerende og det omgivende samfund. Dette skal ske via konferencer, workshops, præsentationer, forsknings- og temadage, samt kurser der fremmer de studerendes akademiske, faglige og praktiske viden både parallelt med studierne såvel som efter endt uddannelse.

Gennem vores aktiviteter ønsker AIIA at bidrage til en horisontal dialog mellem de mange kulturer, der interagerer på Københavns Universitet, og som gør det til en international institution. Derigennem skaber vi et rum, der gør det muligt at udveksle viden, erfaringer og ideer.

AIIAs vision er følgende:

a) At bidrage til en interkulturel dialog mellem det iberoamerikanke (spanske-portugisisk) og danske samfund.

b) Bygge sociale netværk gennem akademiske, kulturelle og sociale aktiviteter.

c) At fremme et miljø, der bygger på gensidig kulturel udveksling, kreativitet og refleksion.

d) At skabe sammenhold på tværs af årgange samt at fremme interaktionen med det spansk- portugisisk talende miljø i København/Danmark og derigennem give de studerende mulighed for at skabe sig et netværk inde for deres studieretning.

Formålet med AIIA

Formålet med AIIA er at danne bro mellem den akademiske verden og det danske samfund. Vi er et forum for udvikling af personlig og professionel kontakt mellem de studerende, dimittender og undervisere, og for udveksling af viden og bibringelse af dybere kulturforståelse mellem den akademiske verden og foreninger og institutioner i Danmark. Organisationen har af denne årsag især fokus på interkulturalitet og interkulturel kommunikation.

Kontakt os

AIIA
kontakt@aiia.dk