Hvorfor Spansk?

Temadag “Spansk i det danske uddannelsessystem”

Lørdag den 25. november 2017, kl. 10.00 – 15.00

Lokale 27.0.09 på Københavns Universitet, Søndre Campus, Amager

Foreningerne AIIA (Academia Intercultural), SIF (Spansk i Folkeskolen) og Spansklærerforeningen, i samarbejde med CLAS (Center for Latinamerikastudier – Københavns Universitet), inviterer alle interesserede til et møde, hvor det spanske sprogs fremtid diskuteres i lyset af de nyeste uddannelsesreformer.

Gymnasiereformen har begrænset mulighederne for at læse spansk i gymnasierne på trods af at spansk er et verdenssprog og at faget har været en stor succes i en årrække.
På tværs af forskellige institutioner – folkeskoler, ungdomsskoler, gymnasier og universiteter – ønsker vi at få lagt en strategi for spanskundervisningens overlevelse og konsolidering i det danske undervisningssystem.

Formålet med arrangementet er, at danne et fælles overblik over den aktuelle situation i hver af disse institutioner. Derudover er vi interesseret i at opnå bedre forståelse af ministeriets planer i forhold til det spanske sprogs fremtid i Danmark, samt i fællesskab at komme frem til klare argumenter for, hvorfor spanskundervisning i Danmark er vigtig.

Vi vil derfor invitere dig til at deltage på temadagen på Københavns Universitet, KUA1, Lokale 27.0.09

PROGRAM:

10.00 – 10.20: Velkomst og kort introduktion til den aktuelle debat om
faget spansk i Danmark såvel som i udlandet.

10.20 – 12.00: Inviterede oplægsholdere

Morten Rievers Heiberg (Professor i Spaniens historie, Københavns Universitet)
Ulla Ringgaard (Redaktør i Gyldendal)
Marianne Abrahamsen (Tid. Fagkonsulent i Spansk)
Susana Silvia Fernández (Lektor i Kommunikation og sprog, Århus Universitet)
Irma Kobæk (Formand for Spansklærerforening)
Karen Risager (Professor Emerita, Cultural Encounters, Intercultural Studies, RUC)
Jannie Grue (Repræsentant for SIF) *

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.45: Diskussion i grupper og efterfølgende debat

14.45 – 15.00: Afslutning

* Vi venter endnu svar på deltagelse fra Undervisningsministeriet, samt uddannelses- og forskningsordfører fra forskellige politiske partier.
Vi håber, at du vil være med til at sætte ord på vores fælles ønsker for det spanske sprog i Danmark.

Med venlig hilsen
AIIA / SIF / CLAS / Spansklærerforeningen

OBS: Af hensyn til forplejning bedes du tilmelde dig ved at sende en mail til: kontakt@aiia.dk

Leave your thoughts

Formålet med AIIA

Formålet med AIIA er at danne bro mellem den akademiske verden og det danske samfund. Vi er et forum for udvikling af personlig og professionel kontakt mellem de studerende, dimittender og undervisere, og for udveksling af viden og bibringelse af dybere kulturforståelse mellem den akademiske verden og foreninger og institutioner i Danmark. Organisationen har af denne årsag især fokus på interkulturalitet og interkulturel kommunikation.

Kontakt os

AIIA
kontakt@aiia.dk